Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > UFO LED High Bay
2016 D  án công nghi p n ng UFO Lo i 150 W V  trí cao Bay Light SMD3030

2016 D án công nghi p n ng UFO Lo i 150 W V trí cao Bay Light SMD3030

Mô t s n ph m: V trí cao tuy n tính LED Linear High là lý t ng thay th bóng èn halogen kim lo i truy n th ng và các h th ng hu nh quang tuy n tính hu nh quang tuy n tính. Nh ng l i ích bao g m hi u qu cao, màu s c tuy t v i, chói th p, tu i th cao, m và tính ng nh t c c i thi n. 2016 UFO Lo i công su t d án công nghi p n ng 150W treo èn cao Bay SMD3030 Nhà máy và các nhà s n xu t Trung Qu c - 2016 UFO Lo i công su t 150W công nghi p Led Hanging High Các nhà cung c p c a Bay Light SMD3030 Trung Qu c - Hishine Group Limited 2016 ufo lo i 150w d n u d án công nghi p treo cao v nh ánh sáng smd3030, nhà s n xu t Trung Qu c, nhà cung c p Trung Qu c, nhà máy, bán buôn, mua Hishine Group Limited Là m t trong nh ng nhà s n xu t hàng u th gi i 2016 ufo 150w d n công nghi p treo cao bay ánh sáng smd3030 nhà s n xu t và nhà cung c p t i Trung Qu c, chào m ng mua ho c bán buôn 2016 ufo lo i 150w d n d án công nghi p treo cao bay ánh sáng smd3030 t chúng tôi