Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > UFO LED High Bay
Ch t l  ng ánh sáng công nghi p cao áp 200W Hibay  èn LED công nghi p 26000lumens

Ch t l ng ánh sáng công nghi p cao áp 200W Hibay èn LED công nghi p 26000lumens

Mô t s n ph m: V trí cao Ánh sáng Ánh sáng Ánh sáng là lý t ng thay th bóng èn halogen kim lo i truy n th ng và h th ng èn hu nh quang tuy n tính tuy n tính. Nh ng l i ích bao g m hi u qu cao, màu s c tuy t v i, chói th p, tu i th cao, m và tính ng nh t c c i thi n. Chi u cao l p t 4m-10m ...