Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > UFO LED High Bay
Ufo Lo i Magnesium Alloy Heatsink V  trí cao Ánh sáng c c cao 200w UL    c ch p thu n

Ufo Lo i Magnesium Alloy Heatsink V trí cao Ánh sáng c c cao 200w UL c ch p thu n

Mô t s n ph m: V nh cao áp tuy n tính LED là lý t ng thay th bóng èn halogen kim lo i truy n th ng và các h th ng hu nh quang tuy n tính hu nh quang tuy n tính. Nh ng l i ích bao g m hi u qu cao, màu s c tuy t v i, chói th p, tu i th cao, m và tính ng nh t c c i thi n. UFO Type Magnesium Alloy Heatsink 200w Nhà s n xu t và Nhà cung c p Trung Qu c - Ufo Lo i Magnesium Alloy Heatsink 200w Led High Bay Hi u su t cao t 4m-10m ...