Follow us
Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Camera thông minh là một không cần kết nối máy tính, sử dụng trực tiếp mạng Wi-fi Các sản phẩm thông minh, APP Điện thoại di động, bạn có thể xem từ xa bất cứ lúc nào và bất cứ đâu, cuộc gọi thoại, với gia đình cũng hỗ trợ chia sẻ video, báo thức, vv
Aug 05, 2017

Máy ảnh thông minh không cần kết nối máy tính , sử dụng trực tiếp các sản phẩm gia đình thông minh wi-fi, APP điện thoại di động, bạn có thể xem nhà bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu, cuộc gọi thoại, cùng gia đình cũng hỗ trợ chia sẻ video, báo thức, vv .


20170805103236.jpg