Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Đèn đường hầm LED
H p  èn    ng  èn LED 100W IP65 Trong 5 n m B o hành

H p èn ng èn LED 100W IP65 Trong 5 n m B o hành

H p èn ng LED 100W IP65 b o hành 5 n m c tính & amp; c i m 1.Thi t b úc áp l c cao, s n t nh i n ch ng t nh 2. V t li u d n nhi t cao và h th ng làm mát hi u qu cao 3.Thi t b tr t, khung ch U và th ng c s d ng 4. èn Led Samsung hi u qu cao ...