Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > LED tuyến tính cao Bay > Tuyến tính LED High Bay-K

Chi u cao èn LED 600w Philips Công ty TNHH Hishine Group là m t trong nh ng nhà s n xu t hàng u th gi i v èn chi u sáng 600w và nhà cung c p Trung Qu c, chào m ng b n n mua ho c bán èn led d n ng 600w t chúng tôi. èn LED ch t l ng cao èn tuy n 600w philips 150lm / W Các tính n ng chính: & gt; S d ng công ngh rèn l nh, kh n ng ch u nhi t lên n 95 ° & gt; ... LED Chi u sáng cao LED èn tuy n 600w Philips 150lm / W Nhà cung c p, Nhà máy và Nhà s n xu t Trung Qu c - S n ph m Bán buôn - Hishine Group Limited Ch t l ng c