Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > LED tuyến tính cao Bay > Tuyến tính LED High Bay-K

èn LED ch t l ng cao èn tuy n 500w philips Hishine Group Limited là m t trong nh ng nhà s n xu t hàng u th gi i èn LED 500W nhà s n xu t và nhà cung c p Trung Qu c, chào m ng mua ho c bán buôn èn led d n 500W t chúng tôi. èn LED ch t l ng cao èn tuy n 500w philips 150lm / W Các tính n ng chính: & gt; S d ng công ngh rèn l nh, ch u nhi t n 95 ° & gt; ... èn LED ch t l ng cao 500w Philips 150lm / W Nhà cung c p, Nhà máy và Nhà s n xu t Trung Qu c - S n ph m Bán buôn - Hishine Group Limited Ch t l ng cao LED Ánh sáng t