Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > LED tuyến tính cao Bay > Tuyến tính LED High Bay-K

Ch t l ng cao èn LED tuy n tính 300w Philips 150lm / W

Hishine Group Limited là m t trong nh ng nhà s n xu t èn LED hàng u th gi i 300W nhà s n xu t và nhà cung c p Trung Qu c, chào m ng mua ho c wholesaleled u xe r t nhi u ánh sáng, tuy n tính D n ph ki n batten, d n ánh sáng th tr ng siêu th t chúng tôi. èn LED ch t l ng cao èn tuy n tính 300w Philips 150lm / W Các tính n ng chính: & gt; S d ng ...