Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > LED tuyến tính cao Bay > Tuyến tính LED High Bay-K

Ch t l ng cao LED Ánh sáng tuy n tính 200w philips 150lm / W

Hishine Group Limited là m t trong nh ng nhà s n xu t hàng u th gi i èn 200w nhà s n xu t và nhà cung c p Trung Qu c, chào m ng mua ho c Bán buôn bán d n èn tuy n tính 200W t chúng tôi. èn LED ch t l ng cao èn tuy n tính 200w philips 150lm / W Các tính n ng chính: & gt; S d ng công ngh rèn l nh, ch u nhi t lên n 95 ° & gt; ...